Naast voor de site noodzakelijke cookies waarvoor geen toestemming vereist is, maakt deze site ook gebruik van koppelingen met sociale media (Twitter, Facebook) om u in staat te stellen evenementen van deze website te delen via uw eigen social media accounts.
Op geen enkel moment heeft Stichting Concertcheck inzage in, of controle over uw social media-accounts. Voor deze toegevoegde functionaliteit moeten wij echter wel uw toestemming vragen.
ConcertCheck.nl
Concert aanmelden
dé muziekkalender voor de regio Alkmaar

ANBI-status - Wat betekent dat voor u?

Schenken met voordeel

U kunt ConcertCheck financieel steunen door eenmalig of periodiek een bedrag te schenken. Door de Culturele ANBI status van de Stichting ConcertCheck geeft dit ook voor u nog een extra voordeel.

Voor particulieren

Giften aan goede doelen kunnen worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

Giften aan een Culturele ANBI leveren nog eens éxtra voordeel op, doordat uw gift met een factor van 1,25 vermenigvuldigd mag worden. De belastingdienst accepteert dus dat u een kwart meer aftrekt dan u eigenlijk heeft geschonken. Dit betekent dat uw schenking u in bijna alle gevallen minder dan de helft kost. Als u bijvoorbeeld € 1000 schenkt, dan mag u €1.250 aftrekken van de belasting. Bij een belastingschijf van 42% kost uw schenking van € 1000 u uiteindelijk dan maar € 475.

Deze extra aftrek geldt voor een maximum aan schenkingen van € 5.000 per jaar. Er geldt dus een plafond voor deze vermenigvuldigingsfactor: u kunt in totaal maximaal € 1.250 per jaar extra (25% van 5.000) in aftrek brengen. Bovendien geldt een minimum drempel en een maximum als plafond. Giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van uw verzamelinkomen tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen.

Periodieke schenkingen
Wilt u structureel bijdragen aan ConcertCheck? Dat kan via een notariële akte. Een notariële akte is een afspraak tussen u en ConcertCheck, vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke schenkingen over een periode van 5 jaar of langer schenkt u geheel belastingvrij.

Een periodieke schenking kan ook vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst tussen u en ons. Er is geen notaris bij nodig en dit kost dan ook geen extra geld. De belastingdienst heeft een aantal voorbeeldformulieren gemaakt die u kunt gebruiken om de overeenkomst vast te leggen. Zo weet u zeker dat uw overeenkomst voldoet aan de voorwaarden. Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld’ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan een goed doel. 

Klik hier voor het formulier van de Belastingdienst (PDF) 

Voor bedrijven

Giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) mag u van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000. U moet de giften schriftelijk kunnen bewijzen.

Omdat de Stichting ConcertCheck een Culturele ANBI is mag u de aftrek van de winst verhogen met 50%. De verhoging is echter maximaal € 2.500.

Bijvoorbeeld u geeft € 2.000 aan ConcertCheck dan mag u dat bedrag met 50% (€ 1.000) verhogen tot € 3.000 als aftrekbaar bedrag.

Of indien u € 7.000 schenkt mag u met 50% verhogen tot maximaal een bedrag van € 2.500 en mag u een bedrag van € 9.500 aftrekken.

Powered by
Klik voor de website van Cultuurkoepel Heiloo
Klik voor de website van Vrij Zijn Theater
Klik voor de website van Groene Zwaan
Klik voor de website van Hein Jong Projectontwikkeling
Klik voor de website van Karavaan
Klik voor de website van Duinstreek Kamermuziek
Klik voor de website van Erkamp Boot Willemsen Notarissen
Klik voor de website van Theater de Vest
Klik voor de website van Proeflokaal Hop Heiloo
Klik voor de website van Lindegracht concerten
Klik voor de website van Orgelfestival Holland
Klik voor de website van Hal25
Klik voor de website van Cultuurpark De Hout
Klik voor de website van Poppodium B3
Klik voor de website van Grote Kerk Alkmaar
Klik voor de website van Zomer op het Plein
Klik voor de website van Music Centre Blue
Klik voor de website van Bergen Jazz en Sail
Klik voor de website van TDH
Klik voor de website van De Brouwerij
Klik voor de website van De Pilaren
Klik voor de website van Koel310
Klik voor de website van Ruinekerk Bergen
Klik voor de website van Netweters
Klik voor de website van Holland Music Sessions
Klik voor de website van Alkmaars Koffiehuis
Klik voor de website van Kunstgetij
Klik voor de website van Alkmaars Eigenste Festival
Klik voor de website van Taverne
Klik voor de website van Cool
Klik voor de website van Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo
Klik voor de website van Podium Victorie
Klik voor de website van De Bakkerij
Klik voor de website van Alkmaars Bierhuis
Klik voor de website van Alkmaar Marketing

Wist je dat er in en rond Alkmaar jaarlijks ruim 3.000 muziekvoorstellingen worden georganiseerd?
De complete agenda van deze concerten staat op ConcertCheck.
Mis dus nooit meer een muziekoptreden, concert, muziek uitje of festival omdat je niet wist dat het er was!