Naast voor de site noodzakelijke cookies waarvoor geen toestemming vereist is, maakt deze site ook gebruik van koppelingen met sociale media (Twitter, Facebook) om u in staat te stellen evenementen van deze website te delen via uw eigen social media accounts.
Op geen enkel moment heeft Stichting Concertcheck inzage in, of controle over uw social media-accounts. Voor deze toegevoegde functionaliteit moeten wij echter wel uw toestemming vragen.
ConcertCheck.nl
Concert aanmelden
dé muziekkalender voor de regio Alkmaar

disclaimer

Op het gebruik van de website ConcertCheck zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 • ConcertCheck streeft er naar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Ofschoon deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid Is samengesteld, staat ConcertCheck er niet voor in, dat deze informatie volledig, actueel of correct is. Deze informatie op de website is van algemene aard.
   
 • Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ConcertCheck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke voortvloeit uit het gebruik van deze informatie of de website en evenmin voor het niet op de juiste wijze functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie van de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen ConcertCheck en de gebruiker ontstaan.
   
 • ConcertCheck garandeert niet, dat aan haar toegezonden e-mails en/of formulieren tijdig worden ontvangen of verwerkt. 
   
 • Deze website kan (hyper-)links bevatten naar websites van derden. ConcertCheck heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. ConcertCheck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
   
 • Alle publicaties en uitingen van ConcertCheck zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Met uitzondering van persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op andere wijze openbaar gemaakt worden, zonder dat ConcertCheck daar vooraf haar schriftelijke toestemming voor heeft verleend.
   
 • Wij streven er altijd naar alleen beeldmateriaal te gebruiken waarvan het gebruik ter promotie van een band of evenement zonder meer is toegestaan. Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede-)rechthebbende bent en voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, verzoeken wij u direct contact met ons op te nemen.

Alkmaar, 28 januari 2019

Stichting ConcertCheck

Powered by
Klik voor de website van Podium Victorie
Klik voor de website van Netweters
Klik voor de website van Orgelfestival Holland
Klik voor de website van Alkmaars Eigenste Festival
Klik voor de website van Poppodium B3
Klik voor de website van Cultuurpark De Hout
Klik voor de website van De Bakkerij
Klik voor de website van Alkmaar Marketing
Klik voor de website van Vrij Zijn Theater
Klik voor de website van Holland Music Sessions
Klik voor de website van Hal25
Klik voor de website van Music Centre Blue
Klik voor de website van Grote Kerk Alkmaar
Klik voor de website van Cool
Klik voor de website van Alkmaars Bierhuis
Klik voor de website van Karavaan
Klik voor de website van Zomer op het Plein
Klik voor de website van Ruinekerk Bergen
Klik voor de website van Lindegracht concerten
Klik voor de website van Koel310
Klik voor de website van De Pilaren
Klik voor de website van TDH
Klik voor de website van Groene Zwaan
Klik voor de website van Bergen Jazz en Sail
Klik voor de website van Kunstgetij
Klik voor de website van Taverne
Klik voor de website van De Brouwerij
Klik voor de website van Proeflokaal Hop Heiloo
Klik voor de website van Duinstreek Kamermuziek
Klik voor de website van Fletcher Hotel-Restaurant Heiloo
Klik voor de website van Erkamp Boot Willemsen Notarissen
Klik voor de website van Alkmaars Koffiehuis
Klik voor de website van Hein Jong Projectontwikkeling
Klik voor de website van Theater de Vest
Klik voor de website van Cultuurkoepel Heiloo

Wist je dat er in en rond Alkmaar jaarlijks ruim 3.000 muziekvoorstellingen worden georganiseerd?
De complete agenda van deze concerten staat op ConcertCheck.
Mis dus nooit meer een muziekoptreden, concert, muziek uitje of festival omdat je niet wist dat het er was!